English version                                                                                                                                                                                                                        

Vážené/í kolegyne a kolegovia,

 

dovoľujeme si Vás pozvať na 9. Sympózium o portálnej hypertenzii (SPH - 9) s hlavnou témou ,,Pečeň a infekcie”. Vzťah infekcie a pokročilej chronickej choroby pečene (Advanced chronic liver disease, ACLD) je jednou z horúcich tém hepatológie a - azda nie iba na SPH – aj infektológie: infekcie zapríčiňujú 20 - 30% ACLD a najmenej v 30% sú aj jej (často fatálnou) komplikáciou. Súvislosť ACLD s infekciami prerástla rámec prostej asociácie a považuje sa za kauzálnu; odzrkadlilo sa to v označení "i" známych syndrómov (napr. i-ACLF, i-AKI), a vo vyčlenení špecifického typu získaného imunodeficitu, ktorý je známy ako CAID (Cirrhosis-associated imunne dysfunction); aby sa upozornilo na jeho závažnosť, dostal najprv názov pripomínajúci AIDS: Cirrhosis-Associated Immune Deficit Syndrome (CAIDS).

Oblasti liečby hepatitídy B a C sú ukážkou pokroku v medicíne a rýchlosti, s akou pracuje translačná medicína. Zdá sa, že vírus hepatitídy E prekročil hranice svojho pôvodného výskytu a patrí do diferenciálno-diagnostickej úvahy pri akútnej a chronickej hepatitíde aj v tomto regióne.

Tento rok je pre SPH mimoriadny, pretože bolo poctené možnosťou hostiť summit organizácie CEHC - Central European Hepatology Collaboration.

Chováme nádej, že stretnutie v priestoroch Starého zámku v Banskej Štiavnici bude vhodným rámcom pre vytvorenie ďalších trvácnych medziľudských, medziodborových a medzinárodných vzťahov s úžitkom pre pacientov. 

 

Tešíme sa na stretnutie v Banskej Štiavnici!

Ľ. Skladaný a S. Adamcová-Selčanová 
za Organizačný výbor SPH

   
SLOVENSKÁ HEPATOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ
MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.
prezident

                                                                                     

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ INFEKTOLÓGOV
Prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
prezident